Åsgården Skole

URL til artikkelen

Byggherre Horten kommune

Byggeår 2012/2013

Brutto areal 4 600 m²

Type VVS-anlegg Sanitær-, sprinkler-, varme-(m/geoenergi), luftbehandlingsanlegg, SD-anlegg