Drammens Teater

URL til artikkelen

Byggherre Stiftelsen Drammen teater

Byggeår 1996-1998

Type VVS-anlegg Sanitær-, varme-, sprinkler-, luftbehandlingsanlegg