Geilotun

Gol

URL til artikkelen

Byggherre Hol kommune

Byggeår 2006/2007

Brutto areal Modernisering av eksisterende + påbygg ambulanse garasje og opphold ambulansepersonell.

Type VVS-anlegg Sanitær-, varme-, luftbehandlingsanlegg