Herkules kjøpesenter

Skien

URL til artikkelen

Byggherre Sektor Eiendomsutvikling AS

Byggeår 2006/2007

Brutto areal 28.000 m²

Type VVS-anlegg Sanitær-, varme-, sprinkler-, kjøle-, luftbehandlingsanlegg