Hovedkontor Varner Gruppen

Nesøyveien 4-6

URL til artikkelen

Byggherre Varner Gruppen AS

Byggeår 2014/2015

Brutto areal 19 140 m2

Type VVS-anlegg Ventilasjon, sanitær- og varmeanlegg, sprinkler- og kjøleanlegg, varmepumpe m/brønnpark, 16 brønner à 300 mtr.