Høytorvet Terrasse

Drammen

URL til artikkelen

Byggherre Sparebanken Øst Eiendom AS

Byggeår 2006

Brutto areal 38 leiligheter + næringsareal

Type VVS-anlegg Sanitær-, varme-, luftbehandlingsanlegg