Kino og Mediehuset

Drammen

URL til artikkelen

Byggherre Sparebanken Øst Eiendom

Byggeår 2002/2003

Brutto areal 13 000 m2

Type VVS-anlegg Ventilasjon, varme, sanitær, sprinkler SD- og kjøleanlegg.