Kvartal 10

Drammen

URL til artikkelen

Byggherre Union Eiendomsutvikling/SIBU

Byggeår 2008/2009

Brutto areal 600 m² næring og 220 leiligheter på toppen

Type VVS-anlegg Sanitær-, varme-, sprinkler-, luftbehandlingsanlegg. Varmepumpeanlegg basert på pumpebrønner.