Nordre Jarlsberg Brygge

Sande

URL til artikkelen

Byggherre Nordre Jarlsberg Brygge AS

Byggeår 2009/2012

Brutto areal Byggetrinn D-E-F-H2/3-K

Type VVS-anlegg Ventilasjon, sanitær-, varmeanlegg og sprinkleranlegg,