Papirbredden 2, hus 1

Drammen

URL til artikkelen

Byggherre Entra Eiendom AS

Byggeår 2011/2012

Brutto areal 13 000 m² (inkl. P-kjeller)

Type VVS-anlegg Sanitær-, sprinkler-, varme-, luftbehandlingsanlegg, SD-anlegg (Future Built)

Energiklasse Energimerke A – ″Future Built″