Papirbredden, bibliotek og høyskolesenter

Drammen

URL til artikkelen

Byggherre Entra Eiendom/Drammen kommune

Byggeår 2005/2006

Brutto areal 21 000 m2

Type VVS-anlegg Ventilasjon, varme, sanitær, sprinkler, varmepumpeanlegg, SD- og kjøleanlegg.