Røyken Rådhus

Røyken

URL til artikkelen

Byggherre Røyken Eiendom AS

Byggeår 1975/Rehabilitert i 2011

Brutto areal Ca. 7 000 m²

Type VVS-anlegg Prosjektering av ventilasjon- og varmeanlegg. Ny energisentral med varmepumpe med kollektorbrønner.