Sanatorieveien Terrasse

Drammen

URL til artikkelen

Byggherre Christensen Eiendom

Byggeår 2008/2009

Brutto areal 62 leiligheter

Type VVS-anlegg Ventilasjon og sanitær-anlegg.