Solberg Skole

Nedre Eiker

URL til artikkelen

Byggherre Nedre Eiker kommune

Byggeår 2014/2015

Brutto areal ca. 6840 m²

Type VVS-anlegg Varme, ventilasjon og sanitær. Varmepumpe med brønnpark felles med Killingrud skole.