Son Marina, Spa Hotell

Son

URL til artikkelen

Byggherre Nordic Resort

Byggeår 2007/2008

Brutto areal 13 000 m² + 42 leiligheter i to separate bygg

Type VVS-anlegg Ventilasjon, varme, sanitær, sprinkler, gass og varmepumpeanlegg basert på sjøvann.