Tollboden Hotell

Drammen

URL til artikkelen

Byggherre Vital Eiendom AS

Byggeår 2010

Brutto areal 2 400 m²

Type VVS-anlegg Sanitær-, varme-, sprinkler-, kjøle- og luftbehandlingsanlegg