Westad Industrier

Geithus

URL til artikkelen

Byggherre Westad Industrier

Byggeår 2015

Brutto areal Utvidelse av produksjonshall, ca. 2300 m²

Type VVS-anlegg Prosjektering av ventilasjon-, varme-, sanitær- og sprinkleranlegg.