Western Geoco

Asker

URL til artikkelen

Byggherre Birger N. Haug AS

Byggeår 2008/2009

Brutto areal 23 000 m²

Type VVS-anlegg Sanitær-, varme-, sprinkler-, kjøle- og luftbehandlingsanlegg